Allmännaköpvillkor abonnemang

Våra avtalsvillkor för fruktabonnemang

Vi vill att det skall vara klart och tydligt vilka villkor och förutsättningar som gäller när man gör affärer med oss. Normalt tecknar vi därför avtal med våra kunder. Har inget avtalats, gäller följande köp- och leveransvillkor:

Leveranser

Fruktkorgarna levereras på dagtid. Företagsväxter levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag. Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Företagsväxter rätt att överlämna fruktkorgarna i Kundens reception alternativt godsmottagning. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet. Tillkommande kostnader för tidpassning enligt gällande fraktprislista.

Leveransuppehåll

Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela Företagsväxter senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

Kvalitetsgaranti och reklamationer

Företagsväxter garanterar att den frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Frukten handplockas i korgar och utgallring sker av de frukter som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Företagsväxter att senast nästa leveransdag utan kostnad för Kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

Priser

Samtliga priser på fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning. I fruktabonnemanget ingår också lån av returlåda och trälåda. Vi tillämpar ett retursystem för våra returlådor, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av tomreturlåda debiteras en kostnad enligt nedan.

Liten returlåda 40:-/st

Stor returlåda 60:-/st

Liten trälåda 300:-/st

Stor trälåda 400:-/st

Konferenskorg 80:-/st

För tidspassning tillkommer avgift. Tidspassning 8.00-10.00. Pris 75 :-/leveranstillfälle.

Samtliga priser får justeras 2 gånger per år.

Alla priser exklusive moms.

Uppsägningtider

Har inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:

1-10 returlådor per vecka: 1 månad

11-20 returlådor per vecka: 2 månader

>20 returlådor per vecka: 3 månader

 

Uppsägning skall ske skriftligen per mail eller post.

Uppsägningstiden räknas från inkommet datum.

Leveransuppehåll får ej nyttjas under uppsägningstiden.

Leveransvolymen får inte ändras under uppsägningstiden.

Betalningsvillkor

Faktura i efterskott med 20-30 dagars kredittid.

Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto plus 8 %.