Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

  Våra avtalsvillkor för fruktabonnemang

  Vi vill att det skall vara klart och tydligt vilka villkor och förutsättningar som gäller när man gör affärer med oss. Normalt tecknar vi därför avtal med våra kunder. Har inget avtalats, gäller följande köp- och leveransvillkor:

  Leveranser

  Fruktkorgarna levereras på dagtid. Företagsväxter levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag. Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Företagsväxter rätt att överlämna fruktkorgarna i Kundens reception alternativt godsmottagning.

  Leveransuppehåll

  Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela Företagsväxter senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

  Kvalitetsgaranti och reklamationer

  Företagsväxter garanterar att den frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Frukten handplockas i korgar och utgallring sker av de frukter som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Företagsväxter att senast nästa leveransdag utan kostnad för Kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

  Priser

  Samtliga priser på fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning. I fruktabonnemanget ingår också lån av korg. Vi tillämpar ett retursystem för våra korgar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad. För tidspassning tillkommer avgift. Tidspassning 8.00-10.00.

  Uppsägningstider

  Har inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:

  • 1-10 korgar per vecka: 1 månad
  • 11-20 korgar per vecka: 2 månader
  • >20 korgar per vecka: 3 månader

  Vidare gäller:

  • Uppsägning skall ske skriftligen per mail, fax eller post.
  • Uppsägningstiden räknas från inkommet datum.
  • Leveransuppehåll får ej nyttjas under uppsägningstiden.
  • Leveransvolymen får inte ändras under uppsägningstiden.

  Betalningsvillkor

  Faktura i efterskott med 20-30 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto plus 8 %.

   

  Instagram @foretagsvaxter

  Titta gärna på fler referensbilder på vår inspirationssida →

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No connected account.

  Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.