Våra avtalsvillkor för fruktabonnemang

Vi vill att det skall vara klart och tydligt vilka villkor och förutsättningar som gäller när man gör affärer med oss. Normalt tecknar vi därför avtal med våra kunder. Har inget avtalats, gäller följande köp- och leveransvillkor:

Leveranser

Fruktlådorna levereras på dagtid. Företagsväxter levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag. Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Företagsväxter rätt att överlämna fruktlådorna i Kundens reception alternativt godsmottagning. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet. Tillkommande kostnader för tidpassning enligt gällande fraktprislista.

Leveransuppehåll

Behörig beställare hos kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet får endast göras sammanhängande i max två månader under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Uppehåll får även göras under över jul- och nyårsveckorna.

Behörig beställare måste skriftligen meddela Företagsväxter senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

Kvalitetsgaranti och reklamationer

Företagsväxter garanterar att den frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Frukten handplockas i lådor och utgallring sker av de frukter som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Företagsväxter att senast nästa leveransdag utan kostnad för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

Priser

Samtliga priser på fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning. I fruktabonnemanget ingår också lån av låda. Vi tillämpar ett retursystem för våra lådor, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av returlåda samt trälåda debiteras en kostnad enligt nedan.

Liten returlåda 80:-/st

Stor returlåda 100:-/st

Liten trälåda 390:-/st

Stor trälåda 490:-/st

För tidspassning tillkommer avgift. Tidspassning 8.00-10.00. Pris 95 :-/leveranstillfälle.

Samtliga priser justeras 2 gånger per år.

Alla priser exklusive moms.

Uppsägningtider

Har inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:

1-10 lådor per vecka: 1 månad

11-20 lådor per vecka: 2 månader

>20 lådor per vecka: 3 månader

Uppsägning skall ske skriftligen per mail, fax eller post.

Uppsägningstiden räknas från inkommet datum.

Leveransuppehåll får ej nyttjas under uppsägningstiden.

Leveransvolymen får inte ändras under uppsägningstiden.

Betalningsvillkor

Faktura i efterskott med 20-30 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse

debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto plus 8 %.

 

Instagram @foretagsvaxter

Titta gärna på fler referensbilder på vår inspirationssida →

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.