En hållbar framtid

Företagsväxters vision är en hållbar framtid och hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett långsiktigt och tydligt uppdrag. Vi ska se till att branschens varuflöden hela tiden blir mer effektiva och hållbara. Vårt övergripande mål är att retursystemet ska bidra till att minska branschens miljöpåverkan av växthusgaser, CO2.

Frukt på jobbet i fruktkorgar och fruktlådor

Smarta lådor för optimal hantering

Våra returlådor är utformade för både människorna och maskinerna som hanterar dem. Lådornas stabila konstruktion skyddar innehållet och tack vare att lådorna släpper igenom luft minskar fuktigheten och livsmedlen håller sig fräscha länge. Returlådorna är tillverkade av polypropen. Lådorna behåller form oavsett kyla, fukt och värme. Lådornas beräknade livslängd är 10 år. När lådorna kasseras mals plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor.

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet

För oss är miljöarbetet en naturlig del i vår verksamhet, och vi jobbar aktivt med att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan för att tillgodose våra kunders behov av ett hållbart och kvalitetssäkrat retursystem.

Lägre koldioxidutsläpp

En livscykelanalys visar att utsläppen av koldioxid är mycket lägre för våra returlådor än för motsvarande wellförpackningar, då vi levererar ut stora kvantiteter lådor varje dag bidrar vårt system med en stor daglig reducering av koldioxidutsläppen.

Minskat svinn

Den stabila konstruktionen i våra returlådor skyddar innehållet, vilket bland annat leder till att antalet stötskador minskar. Då lådorna släpper igenom luft minskar fukten och produkten håller sig fräsch och får längre hållbarhet.

Bättre för arbetsmiljön

Returlådorna avger inte damm eller träflisor vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för alla genom flödet. En returlåda är stapelbar, lätt och har handtag vilket gör den mer ergonomisk.

Miljöanpassade transporter

För att minska miljöpåverkan från våra transporter så har alla våra bilar som lägst Euro 5 krav, vi optimerar våra körrutter och strävar efter så korta transporter som möjligt. Då returlådorna är lätta och stapelbara så blir vi mer effektiva i utrymmet i våra fordon vilket leder till minskad bränsleförbrukning.

Frukt på jobbet i fruktkorgar och fruktlådor

Hygien

Genom övergång till returlådor som är lätta att rengöra och hålla fräscha förbättrar vi hygienen betydligt. De rottingkorgar vi använt tidigare uppfyller inte våra hygieniska krav, de går inte heller att diska i våra tvättar.

Minska mängden disk

Vi strävar efter att minska andelen diskmedel i våra tvättar, vi tvättar returlådorna så effektivt som möjligt utifrån en kombination av diskmedel, värme och vattentryck.

Effektiv energianvändning

Vår största energianvändning går åt till uppvärmning av vatten i våra tvättar. För att effektivisera använder vi redan uppvärmt vatten vid olika delar av processen.

Instagram @foretagsvaxter

Titta gärna på fler referensbilder på vår inspirationssida →

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.