Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

Kalendarium

Företagsväxter AB publicerar under 2015 följande ekonomiska information:

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2015 den 15 februari

Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 den 26 april

Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 den 15 augusti

Delårsrapport för perioden januari-september 2015 den 24 oktober