Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

  Miljöpolicy | Företagsväxter

  Miljöpolicy

  Företagsväxter baserar sin verksamhet på att hantera och leverera levande gröna växter, blommor samt färsk frukt. Dessa produkter har en nära koppling till vår natur.

  Vi uppfyller de krav som miljölagstiftningen ställer på oss. Miljöarbetet för oss som baserar vår verksamhet på levande produkter blir miljöfrågorna ett naturligt moment i vårt dagliga arbete.

  I företaget pågår ett ständigt arbete med att hela tiden minska all negativ miljöpåverkan. Företagsväxter arbetar med biologisk bekämpning av ohyra för att följa det naturliga ”kretsloppet”, vi källsorterar alla produkter i vår drift och söker ständigt nya produkter som är miljövänligare än äldre. Vi samordnar ständigt transporter och hantering av varor så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

  Hela vår transportflotta körs på miljöanpassat drivmedel för att aktivt tillsammans med våra leverantörer utveckla en miljöanpassad verksamhet.

  Miljöarbete

  Företagsväxter arbetar aktivt för en långsiktig och hållbar utveckling. Det innebär att vi värnar om människors och djurs hälsa och att vi inte tär på naturens resurser i onödan.

  Vi strävar efter att kontinuerligt öka andelen ekologiska produkter av vårt sortiment och samtidigt öka vår egen och våra kunders kunskap om odlingsformen. En ökad andel ekologiskt bidrar till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till friskare vatten, biologisk mångfald och förbättrad jordkvalitet.

  Vi arbetar för att ha en miljö- och kostnadseffektiv avfallshantering. Avfallet sorteras i olika fraktioner och målet är att så mycket rest-, och brännbart avfall som möjligt ska kunna återvinnas. Vi för statistik på avfallshanteringen och gör kontinuerliga uppföljningar tillsammans med vår avfallspartner för att kunna effektivisera hanteringen och sätta upp relevanta avfalls- och återvinningsmål.

  För att uppnå optimala lösningar för den logistiska hanteringen av våra produkter har vi utökat våra logistikcentra. I takt med teknikens framåtskridande kan vi bli ännu mer effektiva i en nära framtid och vår fastighet innehåller alla vitala funktioner som framtidens färskvaruhantering kommer att kräva. Vi har också fokuserat på att bygga en klimatsmart fastighet genom att använda oss av tekniska lösningar och av material som ligger i utvecklingens framkant. Fastigheten återanvänder all överskottsenergi för exempelvis uppvärmning av kontorsutrymmen. Målsättningen är att driva våra logistikcentra enbart på förnyelsebar energi.

  Miljömål

  Vi har idag gått över på miljöklassade dieselbilar på hela vår bilpark med målet att hela tiden effektivisera bilparken,  det innebär att när vi byter en bil ska vi alltid välja en bil som är bättre för miljön. För varje ny bil vi investerar i går bränsleförbrukningen ner då motorer och förbränning blir effektivare hela tiden. Därmed minskar vi också koldioxidutsläppen.

  Vi begär även att våra externa budbolag medverkar till detta, genom att kräva detta när vi skriver avtal med dem. De ska hela tiden verka för en effektivare fordonspark. Vi installerar hela tiden fler bilar med GPS-optimering för att minska utsläppen och optimera våra rutter maximalt.

  När tillfället ges strävar vi efter att anordna samordnade transporter för att spara på miljön i varje leverans.

  Fakturering

  Vi har gått över mer och mer till PDF faktura och e-faktura för bekvämare hantering för våra kunder samt för att minska utsläppen och för att bespara våra skogar. Vi arbetar kontinuerligt med att hela tiden minska våra utskrifter.

  Optimering av fastighet

  Vi byggde för att par år sedan en av Sveriges modernaste anläggningar för fruktlagring, där vi producerar våra fruktkorgar. Det är en anläggning som värms upp av bergvärme/bergkyla, som vi fortlöpande kalibrerar för att hela tiden optimera förbrukningen. Det gör att vi ligger högt över rikssnittet gentemot motsvarande anläggningar, när det gäller att vara miljöeffektiv. Vi har haft mycket hjälp av Ramböll i detta miljö-effektiviseringsarbete.

  Belysningen är uppbyggd i olika sektorer som går ned till 10% när man inte rör sig i en sektor, för att sedan släckas ned totalt och man inte varit i sektorn. Att släcka och tända belysning är annars väldigt energislösande.

  Ekologisk frukt

  Vi strävar hela tiden att öka andelen ekologisk frukt, vi närmar oss sakta men säkert vårt långsiktiga mål att ha 70 % av vår fruktproduktion ekologisk.
  I övrigt så arbetar vi kontinuerligt med att tidsätta våra miljömål, dokumentera dessa och ta fram åtgärdsförslag till dessa och hela tiden utveckla våra miljörutiner.

  Transporter

  För att minska miljöpåverkan från våra transporter så har alla våra bilar som lägst Euro 6 krav. Vi optimerar våra körrutter och strävar efter så korta transporter som möjligt. Då returlådorna är lätta och stapelbara så blir vi mer effektiva i utrymmet i våra fordon vilket leder till minskad bränsleförbrukning.

  Vi strävar efter att så ofta som tillfället ges samordna transporter inom alla affärsområden, så länge vi uppfyller våra hygieniska krav vid leveranserna.

  Instagram @foretagsvaxter

  Titta gärna på fler referensbilder på vår inspirationssida →

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No connected account.

  Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.