Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

Miljöpolicy

Företagsväxter baserar sin verksamhet på att hantera och leverera levande gröna växter, blommor samt färsk frukt. Dessa produkter har en nära koppling till vår natur. Vi uppfyller de krav som miljölagstiftningen ställer på oss. Miljöarbetet För oss som baserar vår verksamhet på levande produkter blir miljöfrågorna ett naturligt moment i vårt dagliga arbete. I företaget pågår ett ständigt arbete med att hela tiden minska all negativ miljöpåverkan. Företagsväxter arbetar med: biologisk bekämpning av ohyra att följa det naturliga ”kretsloppet”, vi källsorterar alla produkter i vår drift att ständigt söka nya produkter som är miljövänligare än äldre att samordna transporter och hantering av varor så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkar, hela vår transportflotta körs på miljöanpassad drivmedel att aktivt tillsammans med våra leverantörer utveckla en miljöanpassad verksamhet