Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

  Vår handlingsplan för beredskap vid risk för smittspridning

  Med anledning av utvecklingen och spidningen av coronaviruset behöver vi ha en förhöjd beredskap. Med hänsyn till detta har en handlingsplan tagits fram där tänkbara scenarier beskrivs samt hur dessa kan/ska hanteras.

  Många av de tänkbara situationer som kan uppstå behöver hanteras med sunt förnuft och leda till kloka beslut.

  Denna handlingsplan är en levande bilaga och kan komma att ändras.

  Medarbetare uppvisar symptom på luftvägsinfektion på arbetsplatsen:

  I vanlig ordning gäller att den som är sjuk inte ska vara på jobbet. Medarbetaren ombeds kontakta 1177 för vidare råd.

  Medarbetare har återvänt från områden där UD avråder från resor:

  Medarbetare som varit i ett riskområde ska stanna hemma i 14 dagar efter hemkomst. I första hand ska, om möjligt, medarbetaren arbeta hemifrån. Om detta inte är möjligt ska medarbetaren vara hemma med lön. Ovanstående gäller oavsett om medarbetaren känner symptom eller inte.

  Har den anställde rest till ett riskområde som före avresa konstaterats (av Folkhälomyndigheten) vara riskområde, kan rätten till lön undantas.

  Oro bland medarbetare vars kollega kommer hem från område där smittspridning förekommer (men ej område som UD avråder från):

  Varje chef ska kontakta sin medarbetare som varit utomlands inför återkomst till arbete. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  Skulle arbetsgivaren av säkerhetsskäl vilja att en medarbetare stannar hemma så gäller i första hand att medarbetaren får arbeta hemifrån. Om medarbetaren inte kan arbeta hemifrån av verksamhetsskäl så ska i normalfallet lön utbetalas. Vid oklarheter kontakta arbetsgivaren.

  Om medarbetaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att hen kan antas vara smittad utbetalas lön till smittbärare.

  Om coronasmitta finns hos någon medarbetare:

  – Hanteras enligt sjukvårdens rutiner.
  – Har medarbetaren varit på arbetsplatsen innan smittan upptäckts ska övriga medarbetare som varit i kontakt med den smittade kontakta sjukvården för vidare råd.
  – Om medarbetaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att hen kan antas vara smittad utbetalas lön till smittbärare.

  Smittspridning av corona är betydande och ej bunden till en geografisk plats i Sverige (bred smittspridning):

  – Ersätt fysiska möten med digitala möten.
  – Begränsa antalet tjänsteresor.
  – Undvik allmänna kommunikationsfärdmedel.
  – Arbeta om möjligt hemifrån.

  Medarbetare kontaktar närmaste chef om att hen känner svaga symtom på luftvägsinfektion (ej bekräftad coronavirus) men är arbetsför:

  Har medarbetaren symtom på luftvägsinfektion ska kontakt tas med arbetsgivaren och föra en dialog om hen ska vara hemma. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  Vid oklarheter ska hen kontakta sjukvården för råd.

  Besökare uppvisar symptom på luftvägsinfektion:

  Avvisa personen och uppmana denne att kontakta sjukvården.

  Instagram @foretagsvaxter

  Titta gärna på fler referensbilder på vår inspirationssida →

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No connected account.

  Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.